Online booking - tjenester & priser

Kartleggingssamtale 30 min

Gratis & uforpliktende

 0 NOK 

Konsultasjon a 45-60 min


800 NOK

Kombinasjonstime a 80-90 min

TFT & Coaching og blomsteressenser

1150 NOK

Terapi & Coaching pakke, 6 ganger a 80 min

Individuelt tilpassa for optimalt utbytte

 5900 NOK

Barn & ungdom med utfordrande skulekvardag

Kven er barnet / ungdommen? Kva motiverer til læring? 

Honorar etter avtale

Hjelp til selvhjelp for familie og grupper

Undervisning, Terapi & Coaching - Innsikt & Mestring

Honorar etter avtale

Reiss Motivasjons Profil

Presentasjon & Coaching


   3500 NOK

Reiss Motivasjons Profil for par & familier

Inkluderer coaching og anerkjennende kommunikasjonsverktøy

Honorar etter avtale

Reiss Motivasjons Profil for barn 

Norsk versjon under utarbeiding - kan nytte test på engelsk i mellomtida

Honorar etter avtale

Reiss School Motivation Profil - kva motiverer til læring?

Norsk versjon under utarbeiding - kan nytte test på engelsk i mellomtida

Honorar etter avtale

Reiss Motivasjons Profil for bedrift & offentlige instanser

Supplerende tilbud med fokus på motiverende ressursbruk, 

som kan øke mestring & trivsel, og forebygge sjukefråver

Honorar etter avtale

Jungs typologi & teamroller

Presentasjon & Coaching

         3500 NOK 

Jungs typologi & teamroller for bedrift & offentlige instanser

Individuell tilpasning for auka mestring & trivsel - førebygge sjukefråver

Honorar etter avtale

Kanalisering & Energibalansering ca 2 t

Ved oppsøkende kjem km takst i tillegg

2500 NOK