Supplerende tilbud til offentlige instanser

Med fokus på å:

MØTE - STØTTE - UTFORDRE - IVARETA: 

enkeltindivid gjennom prosesser med offentlige tjenester og ulike samfunnssystem. 

Dette gjør vi ved å bidra til innsikt og metoder som sikrer gjensidig forståelse og respekt, ressurser og muligheter.


Kartlegging og honorar etter nærmere avtale.