Supplerende tilbud til offentlige instanser

Korleis:

SJÅ - MØTE - STYRKE  - UTFORDRE &  IVARETA  enkeltindivid i møte med etablerte, offentlige system.


Kartlegging, omfang og honorar etter nærmere avtale.