TFT & Coaching - Tankefeltteknikker

TANKE - FØLELSE - SITUASJON

TFT - TANKEFELTTEKNIKKER kombinerer vestlig kognitiv (tankestyrt) tilnærming med Østen sin kunnskap om kroppen sine energibaner (meridianer). 

Når punkter på kroppen sitt meridiansystem blir stimulert med lett fingerbanking samtidig som uønska følelser og spenninger / smerter er til stede, kan det aktivere kroppen sin egen evne til å reparere seg sjølv. 

Ein del av behandlinga er innsikten i å bruke TFT som eit effektivt avspenning- og behandlingsverktøy både på seg sjølv og andre. TFT har ingen kjente bivirkninger.