TFT - Tankefeltteknikker

TANKE - FØLELSE - SITUASJON

TFT - TANKEFELTTEKNIKKER kombinerer vestlig kognitiv (tankestyrt) tilnærming med Østen sin kunnskap om kroppen sine energibaner (meridianer). 

Når punkter på kroppen sitt meridiansystem blir stimulert med lett fingerbanking samtidig som uønsket følelser og spenninger / smerter er til stede, kan det aktivere kroppen sin egen evne til å reparere seg selv. 

En del av behandlingen er innsikten i å bruke TFT som et effektivt avspenning- og behandlingsverktøy både på seg selv og andre. TFT har ingen kjente bivirkninger.