Reiss Motivasjons Profil - RMP


 • Hvem er du ? 
 • Hvorfor gjør du det du gjør?
 • Hva motiverer deg?
 • Hva er dine indre drivkrefter?

Som eit fingeravtrykk har hvert menneske sin individuelle motivasjons profil.Steven Reiss har utviklet en modell med 16 drivkrefter som du trenger å ta hensyn til om du vil oppleve verdibasert, langsiktig lykke, i motsetning til de mer korte og tilfeldige lykkefølelsene som oppstår når vi f.eks. ser på en film, spiser god mat eller nyter et glass vin o.l.

Steven Reiss´s teori er basert på et solid empirisk grunnlag som inkluderer en mengde ulike grupper og kulturer av mennesker, og i dag har mer enn 100 000 mennesker fra ulike deler av verden gjennomført en RMP profil ( Reiss Motivation Pofile).


Profilen kan nyttes på mange områder som f.eks.:

 • Selvinnsikt og egenutvikling
 • Livsvalg
 • Samliv
 • Utdanningsvalg
 • Yrkesvalg
 • Rekruttering
 • Teamcoaching
 • Lederutvikling
 • Coaching i idretts sammenheng
 • Bedrifts- og organisasjons sammenheng
 • Kultur sammenheng

Indre drivkrefter kan vi i liten grad påvirke eller styre - de bare skjer. Om vi ikke tar hensyn til våre indre drivkrefter kan vi kjenne oss "feil" eller at vi ikke har det bra, i verste fall bli utbrent og syke.

Alle mennesker deler 16 drivkrefter som alle har, men som vi har ulik intensitet, "drive" på. Antall mulige kombinasjoner er astronomiske så det er veldig liten mulighet for at det er en person til som er akkurat som du, men vi kan selvfølgelig være mer eller mindre lik en annen. 


Mennesker som har totalt motsatt drivkrefter har en tendens til å misforstå hverandre, og vil gjerne "endre på" andre som ikke har samme behov. Steven Reiss kaller det for "Selfhugging" og "Everyday tyranny" når mennesker forsøker å "prakke på" andre sine egne motiv, og tror at fordi deres egne behov er bra for de, så er de også bra for alle andre.


Drivkraft og adferd er ulike saker - Drivkrefter kan en ikke velge, mens adferd kan en tilpasse ved hjelp av innsikt, vilje, og utifra situasjon og sammenheng. Selv om jeg er dårlig på f.eks orden og struktur kan jeg tvinge meg til å rydde eller planlegge, selv om jeg ikke kjenner på en indre driv til å gjøre det.


Det fine er at man er ulike, og kan komplimentere hverandre: Med kunnskapen om RMP kan hver person komme til sin rett, og på det som en egner seg best på, og som fell naturlig.


 Vi kan være så oppslukt i vår hverdag at vi glemmer det store bildet - hvem vi er , og hva vi trives best med - som gir mening.


 Å oppdage seg selv handler om å lære om hvem du egentlig er, og hvordan du er lik og ulik andre mennesker. Det handler også om å anvende den kunnskapen til å skape et så meningsfullt liv som mulig.