Florisant Consulting & FlowerEssence Academy 


FLORISANT   er eit norsk synonym for "gro". Visjonen bak dette tilbudet er å styrke "groevna", utviklingspotensialet i oss menneske, som enkeltindivid, og i samspel med andre.

 Den røde tråden i dette konseptet er å sjå og styrke enkeltindivid i møte med alle dei ulike, etablerte samfunnssystem vi er ein del av, frå fødsel til død. Kva gjer dette med oss, på vondt og godt?

Korleis spele på lag med oss sjølv og andre, dyrke og styrke dei unike ressursene i kvart einskild individ ?

Betre innsikt,  tilrettelegging og samspel for individuell prestasjon og livskvalitet er god bedrifts- og samfunnsøkonomi, og vil også bidra til eit sunnere og meir verdig samfunn - VI KAN BETRE -

Nokon av metodene og verktøya i dette konseptet er vitenskapelig dokumentert. Andre, som blomster essenser er det utført fleire studier som viser dokumentert effekt, men kanskje viktigst av alt er "jungeltelegrafen" sitt bidrag på dette området, der den vanlige kvinne og mann, "grasrota", har spredd det glade budskap til millioner av mennesker med si begeistring over den innsikt, virkning og helbredelse som ein er gitt. 


"Pay it forward" 


ANNE MARIE NISTAD FUREBØ - HOLISTISK COACH - GRUNDER & DAGLIG LEIAR

 • Sjølvstendig næringsdrivende sidan 1997
 • Møtte den berømte veggen - satte i gang med egen research for å få tilbake helse og livskvalitet. Dette gav Anne Marie ny giv som førte til at ho utdanna seg i dei terapiformer, metoder og "hjelp til sjølhjelp" verktøya som ho sjølv hadde, og fortsatt har god nytte av. Dette gir, i tillegg til utdanning, ein unik innsikt og erfaringskompetanse, som er god å ha med seg både privat og profesjonelt. Det var også i denne perioden at Anne Marie sine klarsynte og mediale evner hadde ei intens utvikling, og som er ein kontinuerlig utviklingsprosess livet ut.
 • Anne Marie sin JTI typologi er INFP, dvs at ho har ein prosessretta, menneskeorientert typologi og dei mest naturlige temarollene for Anne Marie er :  Veileder, Opprettholder og Nytenker.
 • Anne Marie er opptatt av FRISKVERN: frå sjølvutvikling og forebygging - til behandling, støtte og lindring når livet i faser krev ekstra av oss.
 • Medlem i Bachfoundation, TFT Norge & NLH 
 • Brønnøysundregisteret for utøvere av alternativ behandling

UTDANNING Anne Marie Nistad Furebø

 • Interiørkonsulent for privat og offentlig miljø 1990- 1992
 • NCS fargesystem, grunnleggende basis - og fordypnings kurs
 • Fargepsykologi ved Colour energy og LB Colourconsult 
 • Dybdeseminar og veileder kurs 2001-2003
 • Bachterapeut BFRP ved Bachfoundation 2008-2011
 • Cellesalt terapi - minerallære 
 • Fotsoneterapi og øreakupunktur ved IFH 2011-2013
 • Autorisasjon i Jungs typologi & teamkompasset ved Optimas i 2013
 • VEKS fag ved Tunsberg Medisinske Skole i 2015
 • Tankefeltterapi hos MUIS i 2015-2017
 • Ansiktsoneterapi hos Facial Reflex Therapy sorensensistem i 2016-2017
 • Lys- og fargeterapi ved Facial Reflex Therapy Sorensensistem 2016-2017
 • Coaching ved Leadership by heart academy 2017-2018
 • Coaching program for helse og livsstil ved Undervisningsakademiet i 2018
 • Motiverende samtaler MI  ved HumaNova i 2018
 • Deep PEAT workshops i 2018
 • Australian Bush Flower Essences workshops Level I 2017 og Level II 2019
 • RMP - Reiss Motivation Profil MasterCoach 2019
 • Coaching By Heart 2019-2020
 • Medfødte klarsynte og mediale evner - ein kontinuerlig utviklingsprosess