Motivasjonsanalyse

Motivasjon er din indre "driver" påvirket av grunnleggende behov og personlighet som beveger mennesker i en ønsket retning mot et ønsket mål.

Motivasjonsanalysen er en fantastisk mulighet til kunnskap om:

  • din motivasjonsgrad
  • ditt stressnivå
  • om du er på rett hylle i livet

Med en slik innsikt og oversikt som motivasjonsanalysen gir, har du mye bedre forutsetninger for å gjøre noe med utfordringer,  oppleve mestring og mening, og nå dine mål og livsvalg.

Analysen måler følgende:

  • Hvilken motivasjons type du er
  • Motivasjonsgrad
  • Stressnivå 
  • I hvilken grad du er på rett hylle 
  • Privat adferd
  • Målsetting

Du får tilgang til ditt personlige resultat umiddelbart etter at analysen er gjennomført, og oppfølgingssamtale der vi går gjennom analysen.

Motivasjonsanalysen er ingen personlighetstest, men en analyse for å se hvordan du har det NÅ på områdene jobb, livssituasjon, og din grad av personlig motivasjon. 

Er du motivert eller demotivert? I hvor stor grad er det situasjon og omgivelser som påvirker dette, og i hvor stor grad er det forholdet til deg selv og din dialog med deg selv som påvirker?

Resultatet av motivasjonsanalysen vil gi deg god innsikt i din NÅ situasjon, og du vil lettere se hvor det er viktig og riktig å ha fokus for å realisere dine drømmer, og nå dine mål. 

Motivasjonsanalysen er fin som kartleggin, analyse - og  tilbakemeldingsverktøy på arbeidsplasser ( både for ansatte og ledere), i tiltaksbedrifter, da den er ideell som måleinstrument når tiltak skal eller har blitt iverksatt, og det kan være behov for bekreftelser og  korrigeringer underveis i prosessen.