ENKELTINDIVID I MØTE MED ETABLERTE SYSTEM

Ein rød tråd for meg i mitt liv, er mine erfaringer og refleksjoner som enkeltindivid, i møte med etablerte samfunnssystem.

Personlige erfaringer, som pårørende, og profesjonelt i ulike roller, også som coach & terapeut. Det har blitt mange erfaringer og observasjoner mellom enkeltindivid og alle dei ulike systema vi er ein del av - frå fødsel til død.

Lista er lang: familiesystem, familiekultur, nabolag, trusystem, nasjonal- og geografisk kultur & vilkår, helsesystem, skule- og utdanningssystem, arbeidsmiljø, frivillige- og profesjonelle organisasjonar, byråkratiske- og politiske system, er dei mest synlige og etablerte som vi er i møte med kontinuerlig gjennom heile livet.

Vi påvirker og vi blir påvirka - Det former oss som mennesker, og som unike individ. Det kan forme oss vekk frå oss sjølv, eller nærmere oss sjølv, til ein autentisk og truverdig person, eller eit sted imellom.

Både privat og profesjonelt har eg fått ta del i andre sine prosesser og livsreise. Eg er ydmyk og takknemlig over all den tillit som har blitt vist meg gjennom mange sterke og vakre menneskemøter.

Min intensjon er å bidra til innsikt og kunnskap slik at dynamikken og samspelet mellom ulike kulturer, samfunnsystem, familiemønster(stammekultur) og enkeltindivid kan bli betre. Det er for mange personlige belastninger, og dessverre også personlige tragedier som kunne vore unngått. 

Her har vi eit forbedringspotensiale.

Anne Marie Nistad Furebø