Jungs Typologi & Teamkompasset - JTI

Det er ingen tvil om at hvert menneske er unikt. På den annen side finnes det også egenskaper som går igjen mellom mennesker, og som gjør at det kan være meningsfullt å klassifisere eller gruppere mennesker i forhold til desse egenskapene. Alle mennesker kan sies å leve i to "verdener": Den ytre verden med mennesker, hendelser og fysiske realiteter, og den indre verden av tanker, følelser og psykologisk virkelighet. 

Dette gjelder oss alle, og vi har ikke noe valg: vi må på en eller annen måte takle livet i begge verdener, for vi kan ikke (som normalt fungerende mennesker) velge å leve bare i den ene eller den andre, hvor sterkt vi enn måtte ønske det. Vi må finne en balanse. 

Likevel har folk ulike måter å balansere på, der Ekstroverte foretrekker å tilbringe mest mulig tid i den ytre verden, mens Introverte foretrekker å tilbringe så mye tid som mulig i den indre verden.

 • Hvor henter du din energi, og hvor blir den fornyet?
 • Er du et handlingsmenneske, eller en drømmetype?
 • Hva er din typiske beslutningsstil?
 • Hvordan håndterer du den ytre verden?
 • Kjenner du din skyggeside, og hvor fortrolig er du med din sårbarhet?

Det ubevisste - Fortidens skygger hjemsøker oss fra tid til annen. Det kan være skremmende hendelser i barndommen som har brent seg inn i vår bevisste eller ubevisste hukommelse. Det er opplevelser som har en sterk emosjonell komponent som blir "husket" mest, dvs at sterke emosjoner kan bli husket på en generell måte. Det betyr at vi kanskje ikke husker selve opplevelsen, men vi fornemmer et ubehag. Vi føler trygghet til det kjente, og vi kan føle et ubehag overfor det ukjente. Det er angsten som skubber oss mot den undertrykte funksjonen. Vi strever alltid etter å ha kontroll over oss selv og vårt liv. Når denne kontrollen blir tatt fra oss, kan vi reagere med sterk angst. 

Angst er psykens måte å fortelle oss at vi ikke lever et balansert liv. Jung mente at angstens symptomer er funksjonelle og har som mål at du er tjent med å forandre livsstil. Når vi eliminerer symptomene på angst gjennom medisinering, så fratas vår evne til å gjøre normale og naturlige forandringer som tjener oss. Hvis vi ønsker å finne ut hva angsten bunner i, må vi prøve å fortstå hva symptomene som angsten gir oss er uttrykk for. Hvis du foretar de rette endringene i livet ditt, så vil angsten avta. Når du har oppnådd dette, vil det lede deg til en mer balansert livsstil. 

Jungs typologi er ein typeteori som gir innsikt i likskap og forskjeller som de fleste opplever som tydeliggjørende og meiningsfull. Brukt på ein seriøs måte, kan typekunnskap være verdifull og nyttig for individer, grupper og organisasjoner. Blant de sentrale bruksområdene er:

 • Selvinnsikt og egenutvikling
 • Valg av utdanning, yrke og karriere.
 • Personlig rådgiving
 • Samlivsrådgiving
 • Utvikling av kommunikasjon og samspel mellom mennesker.
 • Verdsetting og bedre nyttiggjøring av de menneskelige ressursene i organisasjonen.
 • Lederutvikling
 • Teamutvikling