Flower Essence Academy

emosjonell omsorg & velvære

Hjelp til selvhjelp med blomster essenser

for personlig vekst & helbredelse

ET TRYGT ALTERNATIV UTEN BIVIRKNINGER


Treng du et trygt og naturlig selvhjelpsverktøy som kan gjøre deg og dine bedre i stand til å møte hverdagens krav?

Skulle du ønske du hadde ditt eget lille magiske skrin å ty til når livet i faser krev ekstra av deg og dine ?  

Her kan du lære om blomster essenser som millioner av mennesker nytter seg av.


Online kurs i blomster essenser

Gratis introduksjonskurs i blomster essenser

Kurs under utvikling - blir lansert høsten 2019

Temakurs i blomster essenser

Kurs under utvikling - blir lansert høsten 2019

FØLELSER ER GRUNNLAGET FOR SAMVÆR MELLOM MENNESKER