Kanalisering & Energibalansering


Kanalisering - et Medium er en person som kan formidle kontakt med åndeverden eller  "den andre sida". Når familie og venner dør vil dei følge med oss fra den andre siden. Dei beholder sin personlighet, men lærer likevel mye når dei går over. Dei kan bekymre seg for oss, og prøver å passe på oss så godt dei kan. Men utfordringen er at det er vanskelig for dei å kommunisere med oss. Et Medium vil kunne bistå og formidle denne kommunikasjonen. Dine kjære ønsker å kunne hjelpe deg i din hverdag, dei vil kunne sende deg kjærlighet og fortelle deg hvordan dei har det.

En Medium konsultasjon består av to deler:

  • Bevisdelen: å få avklart hvem som kommer gjennom, og at du er trygg på at det er riktig gjennom den informasjonen du mottar. 
  • Del to er selve budskapet, som kan være enkelt, eller detaljert og mer omfattende.


Energibalansering ( husrens) - Mennesket er en inkarnert ånd og ånder er interessert i andre ånder enten dei er på jorda, eller på den andre sida. Ånder som er på besøk hos deg er der for å helse på, passe på deg, og dei er glade i deg. Dei ønsker ikke å gjøre deg noe vondt eller skremme deg, men det kan ofte føre til misforståelser siden kommunikasjonen er dårlig. 

Et Medium kan få kontakt med den eller dei som er der, få klarhet i hvorfor åndene er der, og hva dei vil si. Ofte vil dei som er på besøk forsvinne av seg sellv når dei har fått sagt det dei vil. Dette kan være en fin opplevelse, fylt av åndelig nærvær og kjærlighet.