Behovskartlegging for enkeltindivid

 • Er du i ein livssituasjon, og med erfaringer i livet som held deg nede, og hindrer deg i å leve slik du ynskjer?
 • Føler du på skam og skyld?
 • Påvirker det sjølvkjensle di?
 • Kanskje kjenner du deg "feil", annerledes og utenfor?
 • Har det skapt angst i deg?
 • Dominerer frykt, bekymringer og utrygghet dine handlinger og syn på framtida?
 • Har det ført til stress, tankekøyr og redusert søvnkvalitet?
 • Då er det godt mulig du også kjenner på muskelspenningar, hodepine, mageproblem og andre fysiske symptom og smerter - som ein indikasjon på kva dette gjer med deg.
 • Påvirker det energinivået og overskuddet ditt i ein slik grad at det reduserer livskvaliteten?
 • Kjenner du deg fanga?
 • Er det vanskelig å finne ut av, og rydde plass til egne behov?
 • Har du behov for å bli trygg og tydelig på din verdi, og sette sunne grenser for deg sjølv?
 • Ynskjer du å erfare at dine behov og andre sine, ikkje er motstridande når dei er ekte og sunne?


DET ER GOD HJELP Å FÅ 


KVA FÅR DU?


 • Du får nokon å utforske med - som har både faglig kompetanse og erfaringskompetanse frå eige liv og utfordringar.
 • Du får hjelp til å avdekke og forløyse det som held deg nede, og transformere det til det som tjener deg.
 • Du blir utfordra og støtte på å forplikte deg til deg sjølv.
 • Du får nye perspektiv, økt sjølrespekt, god sjølvkjensle & egenkjærlighet, mestring & trivsel - bedre helse.
 • Du får innsikt og verktøy til stor nytte resten av livet, både til deg sjølv og andre.
 • Ein ekstra bonus kan være at du gjennom denne prosessen opplever at belastende erfaringer er blitt til unike ressurser og muligheter.


KORLEIS KAN EG HJELPE: Du vil oppleve eit trygt og raust hjerterom der du blir lytta til, sett og møtt på dine behov. Du møter meg som medmenneske, som også er profesjonell med trygge og virkningsfulle metoder. Eg vil gjerne støtte og følge deg i din prosess, der du gradvis kan snu belastende erfaringer og livssituasjoner til unike ressurser og muligheter. Tempo og varighet kan variere ifht tema og situasjon.

Det er viktig for meg at du kjenner deg trygg, sett og oppnår den utvikling og hjelp som er ønskelig og mulig. Vi skal fungere som eit team som samarbeider for dei behov, ønsker og mål du har. Sjølv om eg har dei profesjonelle verktøya, så er det alltid du som er eksperten på deg. Det er di innside, dine behov og muligheter. Eg er din motivator og støttespelar, og kan bidra der du treng det, og i samråd med deg finn vi ut av kva metoder, ein eller fleire, som er det optimale for ditt utbytte av samarbeidet. Du skal også være trygg på at eg henviser videre om eg ser at eg ikkje er den rette, eller ikkje har det du treng i din situasjon og utvikling.

Anne Marie Nistad Furebø