Coaching

Coaching kan være unik med sine spørsmål, undring og perspektivendring som transformerer det du sitter fast i, og ikkje er tjent med lenger - til ditt unike potensiale. Ved å flytte fokus frå hodestyrt tenkning, ytre / indre stress og forventingar  - til innsikt og kontakt med grunnleggende behov som gir deg indre styrke, trygghet og klarhet på det som er DEG og DITT.  Resultatet av dette kan være at du:

  • Blir tryggere på deg sjølv
  • Får bedre relasjoner og samspel med andre
  • Du kan skape meir av det du ynskjer deg i livet