Er dette tilbudet rett for deg? 

             HVA FÅR DU?

 • Du får noen å utforske med - med faglig kompetanse, og også erfaringskompetanse fra eget liv og utfordringer.
 • Du blir lytta til.
 • Du får noen å sortere med som ser DEG, og støtter deg i din prosess.
 • Du blir utfordret på å forplikte deg, og ta deg selv og dine behov, drømmer og lengsler på alvor.
 • Du får nye perspektiv ifht fortid - notid - framtid.
 • Du spiller på lag med det genuine i deg - bedre selvfølelse og egenkjærlighet.
 • Du blir tydeligere i ditt JEG sammen med andre.
 • Du skaper bedre relasjoner og samspill med andre.
 • Du blir i stand til å skape mer av det du ønsker deg i livet ditt.
 • Du får innsikt og verktøy til stor nytte resten av livet, til deg selv, og også til andre, om det er ønskelig.
 • En ekstra bonus kan være at du, gjennom denne prosessen opplever at belastende erfaringer, er blitt til unike ressurser og muligheter.


Du vil oppleve eit trygt og raust hjerterom der du blir lytta til, sett og møtt på dine behov. Du møter meg som medmenneske, som også er profesjonell, med trygge og virkningsfulle metoder. 

Eg vil gjerne støtte og følge deg i din prosess, der du kan utforske dine behov og ambisjoner. 

Hos meg er det trygt å utforske belastende erfaringer og livssituasjoner, gammelt og nytt. Sammen finner vi ut av hvordan du kan romme og identifisere deg med det som har vært - UTEN at det er din identitet. 

Vi skal fungere som eit team som samarbeider for dei behov, ønsker og mål du har.  

Tempo og varighet kan variere ifht tema og situasjon.

Sjølv om eg har dei profesjonelle verktøya, så er det alltid du som er eksperten på deg.

Det er DI innside, DINE behov, DI framtid og DINE muligheter.

Eg er din motivator og støttespelar, og kan bidra der du treng det, og i samråd med deg finn vi ut av kva metoder, ein eller fleire, som er det optimale for ditt utbytte av samarbeidet.

Du skal også være trygg på at eg anbefaler andre, om eg ser at eg ikkje er den rette, eller ikkje har det du treng i din situasjon og utvikling.

Velkommen :-)

 Maria Nistad Furebø

Coach, Bach-TFT terapeut, Motivasjonsanalytiker, Autorisert JTI og RMP rådgiver
VELKOMMEN TIL GRATIS KARTLEGGINGSSAMTALE

Vi svarer innen 24 timer på yrkedager.