Bedriftstilbud

Supplerende bedriftstilbud med fokus på riktig og motiverende ressursbruk, som kan øke mestring & trivsel, og forebygge sykefravær.


Kartlegging, omfang og honorar etter nærmere avtale.