Bedriftstilbud

Supplerende bedriftstilbud med fokus på riktig og motiverende ressursbruk, som kan auke mestring & trivsel, og førebygge sjukefråvær.


Kartlegging, omfang og honorar etter nærmere avtale.