Motivator og tilrettelegger for Autonomi & Empowerment

Motivasjonsanalysen

Med en slik innsikt og oversikt som motivasjonsanalysen gir, har du mye bedre forutsetninger for å gjøre noe med utfordringer, oppleve mestring og mening, og nå dine mål.

Analysen måler følgende:

  • Hvilken motivasjons type du er
  • Motivasjonsgrad
  • Stressnivå
  • I hvilken grad du er på rett hylle
  • Privat adferd
  • Målsetting


Reiss Motivation Profile

Mennesker lykkes raskere, og på en mer varig måte med Reiss Motivasjons Profil

Å oppdage seg selv handler om å lære om hvem du egentlig er, og hvordan du er lik og ulik andre mennesker.

Det handler også om å anvende den kunnskapen til å skape et så meningsfullt liv som mulig.

Mennesker som kjenner sine styrker og sårbarheter er en bedre leder og lagspiller.

Jungs typologi er en typeteori som gir innsikt i likskap og forskjeller som de fleste opplever som tydeliggjørende og meningsfull.

Brukt på en seriøs måte, kan typekunnskap være verdifull og nyttig for enkeltindivid, familier, bedrifter og organsisasjoner

TFT - TANKEFELTTEKNIKKER kombinerer vestlig kognitiv (tankestyrt) tilnærming med Østen sin kunnskap om kroppen sine energibaner (meridianer).

Når punkter på kroppen sitt meridiansystem blir stimulert med lett fingerbanking samtidig som uønsket følelser og spenninger / smerter er til stede, kan det aktivere kroppen sin egen evne til å reparere seg selv.

En Coach støtter deg til å oppnå meningsfulle mål.

Ved å flytte fokus fra mental tilnærming og ytre forventninger - til innsikt og sterkere kontakt med dine grunnleggende behov, får du mer klarhet, og står sterkere i det som er DEG og DITT.

  • Du blir tryggere på deg selv.
  • Du får bedre relasjoner og samspill med andre.
  • Du skaper mer av det du ønsker deg i livet ditt.

Blomsteressenser

Blomsteressenser kan virke som en katalysator på belastende tanker, følelser og da også situasjoner. 

De er som "støttespillere" som kvalitetssikrer din prosess og resultat. 

Blomsteressenser er en folkelig og komplementær metode, uten skadelige bivirkninger, som mennesker verden over benytter seg av.

VELKOMMEN TIL GRATIS KARTLEGGINGSSAMTALE

Send oss dine kontaktdetaljer og vi vil ta kontakt med deg så raskt som mulig.

Vi svarer deg innen 24 timer på yrkedager.