for mennesker i omstillinger & kriser

Terapi & Coaching - Hjelp til selvhjelp - Innsikt & Mestring

 BELASTENDE SITUASJONER OG ERFARINGER  kan bli til

  UNIKE RESSURSER & MULIGHETER